land-2.jpgSpolečnost byla založena pro zachování tradic dějin hmotné i nehmotné kultury, uchování a rozvíjení tradičních lidských hodnot s cílem interpretace a předávání těchto hodnot nejširší populaci formou projektů a děl dramatických, osvětových, formou populárně naučných pořadů, lidových tradic, historických slavností, vzdělávacích a volno časových programů, literární činností, výstavami, festivaly, ostatními aktivitami a podporou příbuzných aktivit v rámci historie kultury a romantiky. 

Členové a sympatizanti společnosti jsou příslušníci mnoha oborů a zájmů, … umělečtí řemeslníci, studenti, historikové, herci profesionální i amatérští, muzikanti, členové uměleckých spolků a skupin … lidé se zájmem o historii a romantiku.

Společnost spolupracuje s tvůrčími a produkčními skupinami, ostatními uměleckými soubory a jedinci se zájmem o tvorbu, historii a romantiku.